Script hủy theo dõi toàn bộ người lạ trên Facebook mới nhất

Chào mừng bạn đã đến với Kmedia chuyên mục này mình sẽ tổng hợp các thủ thuật từ các nguồn tin khác nhau để chia sẻ đến tất cả các anh em. Nếu có vấn đề về bản quyền mà các tác giả không thích thì việc đầu tiên là mình xin gửi lời xin lỗi đến tác giả. Các bạn có vấn đề về bản quyền hay yêu cầu tác giả vui lòng liên hệ với mình qua mail: [email protected] Xin cảm ơn mọi người ạ !

Unfollow những người bạn đang theo dõi rất đơn giản. Nếu bạn theo dõi (follow) ai đó trên Facebook, điều đó có nghĩa là bạn đang theo dõi các cập nhật, bài đăng của người đó, và bạn sẽ thấy hoạt động của họ trong bảng tin của mình. Khi bạn kết bạn với ai đó, bạn sẽ cũng sẽ tự động theo dõi người đó. Tuy nhiên, những người không phải là bạn bè của bạn cũng có thể theo dõi bạn – tùy thuộc vào cài đặt quyền riêng tư mà bạn có. Tuy nhiên, bổng một ngày nhận ra bạn theo dõi quá nhiều người, đôi khi là những người không quen biết. Nếu bạn muốn hủy theo dõi toàn bộ người lạ, có thể dùng script theo hướng dẫn bên dưới.

unfollow toàn bộ người lạ

Script hủy theo dõi toàn bộ người lạ

Theo dõi (Follow) trên Facebook là một mối quan hệ thú vị, bởi vì nó có lẽ là một trong những mối quan hệ ít được biết đến nhất. Trong nhiều trường hợp, nó tương tự như mối quan hệ với Fan hoặc lượt theo dõi trên Twitter. Đó là mối quan hệ một phía của Facebook đối với người dùng cá nhân và đóng vai trò như một loại mối quan hệ ít căng thẳng hơn. Nó cũng có thể là loại mối quan hệ kém giá trị nhất, mặc dù đối với một số loại người dùng, nó có lợi.

Dưới đây là đoạn script do bạn Nguyễn Duy Bảo – J2team chia sẻ, bạn sẽ có thể hủy theo dõi toàn bộ người lạ. Chỉ với vài bước đơn giản bạn dễ dàng Unfollow những người mà bạn đang theo dõi

Đây là đoạn script sẽ huỷ theo dõi hàng loạt những người bạn đang theo dõi mà không phải bạn bè. Mấy bà bán hàng online bất ngờ xuất hiện trên newsfeed của bạn vào một ngày đẹp giời, những content trời ơi đất hỡi từ ai đó khiến bạn không khỏi mệt mỏi.

Cách sử dụng Script Unfollow như sau:

Bước 1: Chuyển Facebook sang giao diện mới.

Bước 2: Vào link https://www.facebook.com/me/following

Bước 3: Nhấn F12 hoặc click chuột phải chọn Inspect, chọn mục Console (Bắt buộc)

Bước 4: Copy và dán script hủy theo dõi toàn bộ người lạ bên dưới vào mục Console, sửa thời gian delay hoặc giữ nguyên, bấm Enter (Bắt buộc)

let delayTime = 0;

// process, please don't modify
let _0x3911=['text','forEach','CometUserUnfollowMutation','end_cursor','keys','collection','has_next_page','open','User','👉x20Unfollowedx20','status','catch','rootView','payload','PROFILE','Error:x20','parse','cookie','edges','search','style_renderer','find','Starting...','Unfollowx20allx20usersx20whox20arex20notx20yourx20friends','sectionToken','RelayModern','x20remaining...','https://www.facebook.com/api/graphql/','readyState','responseText','exports','WWW_COMET_PROFILE','log','node','Preparex20tox20unfollow...','nodes','send','timeline_nav_app_sections','payloads','user','undefined','stringify','DTSGInitialData','includes','x20users.x20','page_info','onreadystatechange','POST','location','Pleasex20navigatex20tox20x22https://www.facebook.com/me/followingx22x20beforex20runx20thisx20script.','ProfileCometAppCollectionListRendererPaginationQuery','data','split','👌x20DONE!','then','token','result','append','length','collectionToken','Scriptx20byx20JayremntB,x202020','__typename','c_user','Pleasex20checkx20thex20URLx20againx20ifx20youx20didx20notx20navigatex20to:x20https://www.facebook.com/me/following','responseType'];(function(_0x1036d1,_0x3911d3){let _0x3211c6=function(_0x2b56ee){while(--_0x2b56ee){_0x1036d1['push'](_0x1036d1['shift']());}};_0x3211c6(++_0x3911d3);}(_0x3911,0x18e));let _0x3211=function(_0x1036d1,_0x3911d3){_0x1036d1=_0x1036d1-0x0;let _0x3211c6=_0x3911[_0x1036d1];return _0x3211c6;};let _0x1d9a9d=_0x3211;let fbDtsg=require(_0x1d9a9d('0x22'))[_0x1d9a9d('0x2f')],uid=document[_0x1d9a9d('0x9')][_0x1d9a9d('0x2c')](';')[_0x1d9a9d('0xd')](_0x2b56ee=>_0x2b56ee[_0x1d9a9d('0x23')](_0x1d9a9d('0x36')))[_0x1d9a9d('0x2c')]('=')[0x1];(()=>{let _0x5e9255=_0x1d9a9d;console['log'](_0x5e9255('0x34')),console[_0x5e9255('0x18')](_0x5e9255('0xf')),console[_0x5e9255('0x18')](_0x5e9255('0x29')),console[_0x5e9255('0x18')]('---------------------------'),console[_0x5e9255('0x18')](_0x5e9255('0xe')),getFollowingRouteInfo()[_0x5e9255('0x2e')](_0x583f38=>{let _0x32fa3c=_0x5e9255;return console[_0x32fa3c('0x18')]('Getx20listx20following...'),getAllFollowing(_0x583f38,0x1f4);})['then'](_0x3844bd=>{let _0x105650=_0x5e9255;let _0xf18b3=[];_0x3844bd[_0x105650('0x3a')](_0x12084f=>{let _0x1c24ec=_0x105650;_0x12084f[_0x1c24ec('0x19')][_0x1c24ec('0x19')][_0x1c24ec('0x35')]===_0x1c24ec('0x0')&&_0xf18b3['push'](_0x12084f);}),console[_0x105650('0x18')](_0xf18b3[_0x105650('0x32')]+'x20usersx20willx20bex20unfollowed...'),console['log'](_0x105650('0x1a'));let _0x3ae39c=0x0;setTimeout(function _0x2ea604(){let _0x521e06=_0x105650;if(_0x3ae39c<_0xf18b3['length'])unfollowNotFriend(_0xf18b3[_0x3ae39c][_0x521e06('0x19')][_0x521e06('0x19')]['id'])[_0x521e06('0x2e')](()=>{let _0x428fb4=_0x521e06;console['log'](_0x428fb4('0x1')+(_0x3ae39c+0x1)+_0x428fb4('0x24')+(_0xf18b3['length']-_0x3ae39c-0x1)+_0x428fb4('0x12')),_0x3ae39c++,setTimeout(_0x2ea604,delayTime);})[_0x521e06('0x3')](_0x1355cf=>{let _0x5193ce=_0x521e06;console[_0x5193ce('0x18')](_0x1355cf);});else console[_0x521e06('0x18')](_0x521e06('0x2d'));},0x0);})[_0x5e9255('0x3')](_0x24d574=>{let _0x3e96c3=_0x5e9255;console[_0x3e96c3('0x18')](_0x24d574),console[_0x3e96c3('0x18')](_0x3e96c3('0x37'));});})();function getNextListFollowing(_0x5b2ffe,_0x261223,_0xb9fe04){return new Promise((_0x3915c0,_0x40c809)=>{let _0x3e0b13=_0x3211;request('POST',_0x3e0b13('0x13'),{'fb_dtsg':fbDtsg,'fb_api_caller_class':_0x3e0b13('0x11'),'fb_api_req_friendly_name':_0x3e0b13('0x2a'),'variables':{'count':_0xb9fe04,'cursor':_0x261223,'scale':0x1,'search':null,'id':_0x5b2ffe[_0x3e0b13('0x33')]},'doc_id':0xabdd4b9c393ee})[_0x3e0b13('0x2e')](_0x3732b5=>{let _0x2e7e46=_0x3e0b13;try{_0x3732b5=JSON[_0x2e7e46('0x8')](_0x3732b5),_0x3915c0(_0x3732b5[_0x2e7e46('0x2b')]['node']['pageItems']);}catch(_0x113824){_0x40c809(_0x113824);}})[_0x3e0b13('0x3')](_0x40c809);});}function getAllFollowing(_0x23a74c,_0x559d4d){return new Promise((_0x7bbc51,_0x32d68f)=>{let _0x5ce862=_0x3211;request(_0x5ce862('0x27'),'https://www.facebook.com/api/graphql/',{'fb_dtsg':fbDtsg,'fb_api_caller_class':_0x5ce862('0x11'),'fb_api_req_friendly_name':'ProfileCometTopAppSectionQuery','variables':{'collectionToken':_0x23a74c[_0x5ce862('0x33')],'scale':0x1,'sectionToken':_0x23a74c[_0x5ce862('0x10')],'userID':uid},'doc_id':0xbf03dcd6ed9ef})[_0x5ce862('0x2e')](_0x1dc7cd=>{let _0x5b4fcd=_0x5ce862;try{_0x1dc7cd=JSON['parse'](_0x1dc7cd);let _0x57bc10=_0x1dc7cd[_0x5b4fcd('0x2b')][_0x5b4fcd('0x1f')][_0x5b4fcd('0x1d')][_0x5b4fcd('0x1b')][0x0]['all_collections'][_0x5b4fcd('0x1b')][0x0][_0x5b4fcd('0xc')][_0x5b4fcd('0x3e')]['pageItems'];let _0x4e1f09=_0x57bc10[_0x5b4fcd('0xa')],_0x2c834a=_0x57bc10[_0x5b4fcd('0x25')];setTimeout(function _0x22526f(_0x312521=_0x2c834a[_0x5b4fcd('0x3c')]){getNextListFollowing(_0x23a74c,_0x312521,_0x559d4d)['then'](_0x2c594c=>{let _0x34bf3d=_0x3211;_0x4e1f09=_0x4e1f09['concat'](_0x2c594c[_0x34bf3d('0xa')]);if(!_0x2c594c[_0x34bf3d('0x25')][_0x34bf3d('0x3f')]){_0x7bbc51(_0x4e1f09);return;}return setTimeout(_0x22526f(_0x2c594c[_0x34bf3d('0x25')]['end_cursor']),0x0);})['catch'](_0x32d68f);},0x0);}catch(_0x28515e){_0x32d68f(_0x28515e);}})[_0x5ce862('0x3')](_0x32d68f);});}function getFollowingRouteInfo(){return new Promise((_0x3324f9,_0x42061a)=>{let _0x3a1c54=_0x3211;request(_0x3a1c54('0x27'),'https://www.facebook.com/ajax/bulk-route-definitions/',{'fb_dtsg':fbDtsg,'route_urls[0]':window[_0x3a1c54('0x28')]['pathname']+window[_0x3a1c54('0x28')][_0x3a1c54('0xb')]})[_0x3a1c54('0x2e')](_0x239584=>{let _0x3cda5e=_0x3a1c54;try{_0x239584=JSON[_0x3cda5e('0x8')](_0x239584['slice'](0x9));let _0x55d7dd=Object[_0x3cda5e('0x3d')](_0x239584[_0x3cda5e('0x5')][_0x3cda5e('0x1e')])[0x0],_0x351c66=_0x239584['payload']['payloads'][_0x55d7dd][_0x3cda5e('0x30')][_0x3cda5e('0x16')][_0x3cda5e('0x4')]['props'];_0x3324f9(_0x351c66);}catch(_0x176a6b){_0x42061a(_0x176a6b);}})[_0x3a1c54('0x3')](_0x42061a);});}function unfollowNotFriend(_0x326952){return new Promise((_0x20c60b,_0x5560ff)=>{let _0x3d3179=_0x3211;request('POST',_0x3d3179('0x13'),{'fb_dtsg':fbDtsg,'fb_api_caller_class':_0x3d3179('0x11'),'fb_api_req_friendly_name':_0x3d3179('0x3b'),'variables':{'action_render_location':_0x3d3179('0x17'),'input':{'subscribe_location':_0x3d3179('0x6'),'unsubscribee_id':_0x326952,'actor_id':uid,'client_mutation_id':'7'},'scale':0x1},'doc_id':0xd1a57d1fa7da0})[_0x3d3179('0x2e')](_0x20c60b)['catch'](_0x5560ff);});}function request(_0x5693d9,_0x2fd169,_0x300473){let _0x4fdca7=_0x1d9a9d;let _0x45ac8a=new FormData();if(_0x5693d9===_0x4fdca7('0x27'))for(let _0xf54e4 in _0x300473){_0x45ac8a[_0x4fdca7('0x31')](_0xf54e4,typeof _0x300473[_0xf54e4]==='string'?_0x300473[_0xf54e4]:JSON[_0x4fdca7('0x21')](_0x300473[_0xf54e4]));}else{if(_0x5693d9==='GET'&&typeof _0x300473!==_0x4fdca7('0x20')){_0x2fd169+='?';for(let _0x28c42a in _0x300473){_0x2fd169+=_0x28c42a+'='+encodeURI(_0x300473[_0x28c42a])+'&';}}}return new Promise((_0x404f69,_0x28d8fa)=>{let _0x110c4f=_0x4fdca7,_0x2663a0=new XMLHttpRequest();_0x2663a0[_0x110c4f('0x38')]=_0x110c4f('0x39');try{_0x2663a0[_0x110c4f('0x40')](_0x5693d9,_0x2fd169),_0x2663a0[_0x110c4f('0x1c')](_0x45ac8a),_0x2663a0[_0x110c4f('0x26')]=function(){let _0x2212f2=_0x110c4f;if(_0x2663a0[_0x2212f2('0x14')]===0x4){if(_0x2663a0[_0x2212f2('0x2')]!==0xc8)_0x28d8fa(_0x2212f2('0x7')+_0x2663a0[_0x2212f2('0x2')]);else _0x404f69(_0x2663a0[_0x2212f2('0x15')]);}};}catch(_0x3eaa88){_0x28d8fa(_0x3eaa88);}});}

Link code gốc của tác giả

script hủy theo dõi toàn bộ người lạ trên facebook

Chờ vài khoảng 1 phút để script Unfollow tất cả nhũng người mà bạn đang theo dõi. Thời gian phụ thuộc vào bạn có theo dõi quá nhiều người hay không.

Chúc anh em có buổi online thật vui !!! Bạn nào có thắc mắc cần hỗ trợ thì hãy CMT bên dưới hoặc mail cho mình nhé !! Thanks ae

0/5 (0 Reviews)