Tag Archives: gameguru

tạo game bằng gameguru

Hướng dẫn thiết kế game dễ dàng trên máy tính với GameGuru 2020

GameGuru là phần mềm tạo ra Game trên máy tính.  Cung cấp cho bạn một quy trình tạo trò chơi dễ dàng được thiết kế dành riêng cho những người không phải là lập trình viên. Như vậy, chỉ cần bạn biết dùng chuột kéo thả, bạn cũng có thể tạo ra 1 trò chơi trên máy…