Tag Archives: plugin làm chậm website

65 plugin làm chậm website

65 Plugin làm chậm trang web WordPress của bạn?

Tôi đã sử dụng WordPress trong một thời gian rất dài và đã thử nghiệm hàng trăm plugin WordPress. Dưới đây là danh sách các plugin làm cho web của bạn tải chậm Các plugin bên dưới là do tôi đã trực tiếp kiếm tra và trải nghiệm nó một thời gian. Có thể nó…