THỦ THUẬT WORDPRESS

Sử dụng WP Query và Loop (vòng lặp) để lấy bài viết mới nhất 2020

Query (truy vấn) là một thuật ngữ hay dùng nhất trong WordPress để chỉ các truy vấn gửi đến cơ sở dữ liệu (database) để lấy thông tin của Post (hoặc Page, hoặc bất cứ một cái gì). Nếu giải thích cặn kẽ về truy vấn thì rất là dài dòng, nhưng trong bài này…

Cách dùng Filter Hook trong WordPress mới nhất 2020

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu qua một loại hook thông dụng trong WordPress là Action Hook. Nhưng bên cạnh Action Hook, chúng ta còn một loại hook nữa cũng sử dụng rất thường xuyên và đóng vai trò quan trọng không kém khi lập trình trong WordPress, đó là Filter Hook. Filter…

Giới thiệu Varying Vagrant-Vagrants mới nhất 2020

Nếu bạn đã từng đi tìm hiểu nhiều giải pháp về việc thiết lập một môi trường development cho lập trình viên WordPress thì có thể đã từng nghe đến Varying Vagrant-Vagrants (xin gọi vắn tắt là VVV). Còn nếu bạn chưa biết nó là gì thì bạn có thể xem qua vì biết đâu nó…

Cài đặt Vagrant và VVV cho MacOS/Linux mới nhất 2020

Chỉ áp dụng cho Mac hoặc Linux Serie này chỉ hướng dẫn cho hệ điều hành Mac OS X hoặc các hệ điều hành Linux. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Vagrant và công cụ VVV cho Vagrant để chúng ta bắt đầu tạo máy ảo chạy WordPress chuyên nghiệp….