TIN TỨC

Thông Tin Chi Tiết Facebook Thu Thuế 5% Nhà Quảng Cáo Tại Việt Nam

Bước vào năm 2022 chính thức bắt đầu từ ngày 01 tháng 06 các nhà quảng cáo được công bố cho mọi người biết về mức thuế giá trị gia tăng (VAT) 5%. Đây là một trong những mục tiêu tại Việt Nam mà các nhà quảng cáo Facebook hướng tới. Mức thuế phí này…

.
.
.
.