Vì sao quảng cáo Facebook không ra đơn và cách giải quyết mới nhất 2020

Bạn đang chạy quảng cáo Facebook nhưng mà mãi vẫn chưa ra đơn ?

Quảng cáo của bạn có rất nhiều khách hỏi nhưng rồi lại thôi.

Lí do vì sao ?

Thịnh sẽ liệt kê ra những lý do có thể khiến bạn không ra đơn khi chạy quảng cáo Facebook.

Mời bạn xem ngay video bên dưới nhé.

Quảng cáo Facebook chưa ra đơn
VI-SAO-QUANG-CAO-FACEBOOK-KHONG-RA-DON

Và nguyên nhân đầu tiên chắc chắn là

Giá sản phẩm quá cao

Hiện nay Thịnh thấy theo kinh nghiệm từ các học viên của Thịnh thì các bạn luôn luôn rất tự tin về mức giá mà các bạn đặt ra.

Nếu bạn cũng đang tự tin về mức giá sản phẩm của mình, thì bình tĩnh đã. 

Với thị trường ngày một cạnh tranh, thì luôn có giá tốt hơn.

Vậy làm sao để bạn có thể tham khảo được mức giá cho thị trường sản phẩm của bạn ? 

Bạn hãy nên sử dụng PowerAdspy để tìm kiếm những shop đối thủ.

Bạn hãy đóng vai là một khách hàng để đi tham khảo thử mức giá của họ thì bạn sẽ xem được rằng mức giá bạn đưa ra có thực sự hợp lí hay chưa hay có những mức giá khác tốt hơn và cạnh tranh với bạn. 

Bấm ổ khoá để xem cách dùng Poweradspy nhé bạn

Target khách hàng chưa chính xác

Bạn chưa Tiếp thị lại khách hàng

Nội dung bạn quá giống đối thủ

Chọn sai vị trí quảng cáo Facebook

Cách tư vấn khách hàng chưa nhiệt tình

Cre: Thanhthinhbui.com

0/5 (0 Reviews)